Vacatures|

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de landen Aruba, Curaçao, Nederland en Sint-Maarten. Het Openbaar Ministerie (OM) in het Caribische deel van het Koninkrijk bestaat uit het OM van Aruba en het OM van Curaçao, Sint-Maarten en Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (OM Carib). Het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken. Aan het hoofd van het OM staat de procureurs-generaal. Het OM Aruba bestaat uit twee parketten. Het parket in 1e aanleg onder leiding van een hoofdofficier van justitie (45fte) en het parket van de procureur-generaal (15fte).

Belangrijke thema’s bij de uitvoering van de taken van het OM zijn de samenwerking op het gebied van de rechtshandhaving met en tussen (de) andere landen, de versterking van de verbinding met de samenleving, alsmede de doorontwikkeling van de OM-organisatie zelf. Gelet op de kleinschaligheid van de Arubaanse gemeenschap worden de interventies door het OM en de effecten daarvan vaak direct gevoeld. Naast het klassieke opsporen en vervolgen komt het OM ook vaak uit haar “toga” rol als initiator en stimulator van diverse projecten in het kader van de brede bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Ondermijning

Met het aantrekken van een officier van justitie, een secretaris, een beleidsmedewerker, een medewerker ondersteuning en een administratief medewerker ondermijning, die tezamen de Ondermijningsunit vormen, is intussen bij het OM Aruba een volgende stap gezet als het gaat om het aanpakken van ondermijning. Ondermijning verzwakt de maatschappij en zal deze uiteindelijk ook ontregelen. Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij) en de onderwereld (criminelen) vervagen en leidt tot corruptie of soms zelfs destabilisatie. Corruptie ondermijnt de samenleving en tast de fundamenten van de rechtsstaat aan. De effecten daarvan zijn nog sterker voelbaar dan gewoonlijk in de kleine gemeenschappen die samen het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden vormen. De voortschrijdende verwevenheid van onder- en bovenwereld wordt bestreden door in te zetten op een programmatische en integrale aanpak, en door te zoeken naar alternatieve interventies waarbij altijd rekening wordt gehouden met relevante lokale aspecten.

Vanwege het grensoverschrijdende karakter van onderzoeken wordt samengewerkt met buitenlandse autoriteiten (Verenigde Staten, andere landen in het Caribisch gebied), met de justitiële partners in het Koninkrijk der Nederlanden en in het bijzonder met het Centraal Team (voorheen Team Bestrijding Ondermijning) van het Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint-Maarten en Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Het OM Aruba is met ingang van 1 oktober 2023 op zoek naar een:

(Ervaren) (senior) secretaris (1fte)

De functie

Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie voor de duur van 12 maanden (of eventueel op verzoek van de kandidaat zoveel korter als nader overeen te komen) ter vervanging van de huidige secretaris ondermijning die gedurende een periode met zwangerschapsverlof is.

Je zal de officier van justitie ondersteunen in (het leiding geven aan) de ondermijningsonderzoeken. Deze onderzoeken zijn per definitie (politiek) gevoelig en hebben een groot afbreukrisico. Verdachten in deze opsporingsonderzoeken betreffen geregeld politieke ambtsdragers of anderszins prominente personen in de samenleving. De onderzoeken kenmerken zich door een sterke financiële component. Gelet op de kleinschaligheid van het parket kan het voorkomen dat je ook wordt ingezet in het reguliere primaire proces. Enige flexibiliteit is dus vereist.

Tijdens je dagelijkse bezigheden zal je nauw samenwerken met de officier van justitie ondermijning, de rechercheofficier van justitie, het Korps Politie Aruba, het recherche samenwerkingsteam (RST), met de Landsrecherche, met je collega’s op het parket en bij de andere parketten in het Caribisch gebied, met collega’s in Nederland, met buitenlandse opsporingsdiensten en met diverse ketenpartners zoals bijvoorbeeld de Financial Intelligence Unit (FIU). Bij het leiding geven aan corruptieonderzoeken zal vaak gebruik moeten worden gemaakt van zowel klassieke als innovatieve opsporingsmethodes en bijzondere trajecten.

Naast de opsporing wordt ten behoeve van de bestrijding van corruptie ook expliciet gekeken naar alternatieve interventies, preventie, samenwerking (met ketenpartners) en civiel- en bestuursrechtelijke instrumenten die het OM ter beschikking heeft. Je bent onderdeel van de Ondermijningsunit bij het OM – die wordt aangestuurd door de rechercheofficier van justitie – en vervult daarin een actieve rol bij de (verdere) ontwikkeling en uitvoering van het plan van aanpak voor de bestrijding van ondermijning.

De tijdelijke functie biedt volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, gelet op de werkzaamheden, de werkomgeving en voorkomende cultuurverschillen. Een dergelijke tijdelijke overstap is daardoor voor zowel de kandidaat zelf als het parket dat aan de overstap meewerkt, van meerwaarde.

Jouw profiel

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en over goede contactuele eigenschappen. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met ervaring op het gebied van financiële onderzoeken, ondermijning, onderzoeken gericht op georganiseerde criminaliteit en/of afpakken. Ervaring met onderzoeken waarin cryptodata een rol spelen is een pre. Het OM is onderdeel van de Arubaanse samenleving. Je stelt belang in wat er in de Arubaanse samenleving leeft. Opgemerkt zij dat de kleinschaligheid van de gemeenschap op Aruba betekent dat je – met het oog op wat het OM wil uitstralen – selectief zal moeten zijn in je sociale contacten, hetgeen sociale beperkingen met zich mee kan brengen.

Informatie

Bij het OM Aruba geldt een 40-urige werkweek. Belangstellenden kunnen voor informatie terecht bij de hoofdofficier van justitie, mr. A. Erades te bereiken via het e-mailadres Alex.Erades@omaruba.aw en op telefoonnummer (+297) 592 8479. Verzoek is rekening te houden met -6-uur tijdsverschil.

De procedure

Je sollicitatiebrief en CV kun je richten aan het OM Aruba t.a.v. de procureur-generaal en sturen aan HRM-medewerker Miriam Wernet, e-mailadres: Miriam.Wernet@omaruba.aw. Je kunt tot uiterlijk 1juni 2023 solliciteren. Een interview met medewerkers van het Parket in 1e Aanleg maakt onderdeel uit van de procedure.

De kandidaat zal uiteindelijk voor de duur van de benoeming vanuit het Nederlandse OM worden gedetacheerd bij het OM Aruba. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de sollicitatie op steun van de eigen parketleiding moet kunnen rekenen en alleen dan in behandeling kan worden genomen.

Deel deze informatie:

Comments are closed.

Close Search Window