Nieuws, Vacatures|

Het Openbaar Ministerie welke ressorteert onder het ministerie van Justitie en Sociale Zaken is ingevolge de wet in het bijzonder belast met de handhaving van de wettelijke regelingen, met de vervolging van strafbare feiten, met het doen uitvoeren van vonnissen en beschikkingen in strafzaken en met het toezicht op de naleving van de rechterlijke beslissingen in tuchtzaken.
De overheid van Aruba roept kandidaten op voor de functie van Medewerker Financieel Beheer
(Ondermijning) bij het Openbaar Ministerie met ingang van 1 november 2023.

De functie:
Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie voor de duur van 12 maanden met de mogelijkheid van een
verlenging voor (telkens) de duur van 12 maanden. De Medewerker Financieel Beheer (Ondermijning)
valt direct onder het hoofd bedrijfsvoering en is o.a. belast met:

 • het beheren en ondersteunen van de financiële administratie voor zover deze ziet op zaken
  gerelateerd aan ondermijning;
 • het ondersteunen van de afpakofficier en de procesmanager met betrekking tot de financiële
  administratie van de financiële en ontnemingsmaatregelen in ondermijningszaken;
 • het assisteren bij het opstellen en beheren van het budget voor de aanpak van ondermijning (de
  zgn. ondermijningsgelden) en het samenstellen en monitoren van financiële rapportages
  daaromtrent;
 • het vervaardigen en presenteren van financiële rapporten en bijdragen aan het financieel
  jaarverslag, meer specifiek als het gaat om de budgettering en besteding van
  ondermijningsgelden.
 • de vervanging van collega’s met financiële beheerstaken bij afwezigheid.
 • het verlenen van administratieve ondersteuning zoals het archiveren van financiële documenten,
  digitaal of anderszins, en het beantwoorden van financiële vragen.
  Functievereisten en competenties:
 • afgeronde mbo-opleiding financiële richting;
 • kennis en ervaring met financiële administraties en comptabele wet- en regelgeving;
 • kennis en ervaring in het opstellen en bijhouden van begrotingen;
 • globale kennis van de inrichting van het Openbaar Ministerie, de justitiële organisatie en de
  overheid;
 • werkervaring in een administratieve- en management ondersteunende functie;
 • werkervaring met geautomatiseerde systemen, MS Office, Quickbooks, e.d.;
 • goede contactuele eigenschappen;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Papiamento;
 • gedisciplineerd, initiatiefnemer, nauwkeurig en zorgvuldig, dienstverlenend en met
  verantwoordelijkheidsbesef;
 • integer in het nemen van beslissingen, in gedrag en in de omgang met de informatie en de
  gegevens van het Openbaar Ministerie die hem of haar bekend worden in de functie.
  Arbeidsvoorwaarden:
  De functie is maximaal gewaardeerd op schaal 8 en de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de
  Landsverordening materieel ambtenarenrecht en andere relevante wet- en regelgeving. Een medische keuring, een veiligheidsonderzoek en een assessment maken deel uit van de sollicitatieprocedure. Desgewenst wordt een referentieonderzoek uitgevoerd.

  Schriftelijke reacties:
  Wilt u als medewerker financieel beheer het Land dienen en voldoet u aan de eisen? Stuur dan uiterlijk vrijdag 6 oktober 2023 digital uw motivatiebrief en curriculum vitae gericht aan de ProcureurGeneraal van Aruba, mw. mr. Amalin Flanegin. Deze kunt u sturen naar het e-mailadres van mevr. Miriam Wernet, Miriam.Wernet@omaruba.aw. Mocht u vragen hebben, dan kunt u haar bereiken op telefoonnummer: 52141111.
Deel deze informatie:

Comments are closed.

Close Search Window