Nieuws, Vacatures|

Het Openbaar Ministerie (OM) ressorteert onder het ministerie van justitie. Het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de wettelijke regelingen en met andere bij de wet vastgestelde taken. Aan het hoofd van het OM staat de procureur-generaal. Het OM bestaat uit twee parketten. Het parket van de procureur-generaal en het parket bij het gerecht in eerste aanleg onder leiding van de hoofdofficier van justitie. Een van de teams in het laatstgenoemde parket is het team executie.    

De overheid van Aruba roept kandidaten op te solliciteren voor de functie van medewerker ondersteuning executie bij het Openbaar Ministerie die met ingang van 1 september 2024 vacant komt.

De functie:

Het betreft (vooralsnog) een functie voor de duur van 2 jaar (met de mogelijkheid tot verlenging voor de duur van telkens 1 jaar).

De voornaamste taak van de medewerker is de zorgvuldige en correcte administratie en verwerking van beslag op geld en (andere) roerende en onroerende goederen, waaronder in de strafzaken van het afpakteam en in ondermijningszaken. Daarnaast zal de medewerker ook worden ingezet op andere executietaken van het OM zoals het incasseren van de in strafzaken toegekende ontnemingsmaatregelen en schadevergoedingsmaatregelen. Meer concreet betreft het onder andere de volgende werkzaamheden:

-Je registreert, beheert en controleert de in beslag genomen voorwerpen/geldbedragen in het geautomatiseerd systeem en/of scant deze lijst en voegt dit toe aan het systeem;

-Je staat het publiek te woord bij de balie, via telefoon, brieven of email en onderzoekt naar aanleiding van vragen van het publiek de stand van zaken met betrekking tot het beslag;

-Je zorgt voor de teruggave en verbeurdverklaring van in beslag genomen geld en/of goederen en maakt daarvoor een machtiging tot vervreemding of een last tot teruggave op;

-je stelt procesbeschrijvingen op die betrekking hebben op beslag.

-Je registreert, beheert en controleert alle ontnemingsmaatregelen en schadevergoedingsmaatregelen, verwerkt betalingen, bewaakt termijnen en zorgt voor de executie van de vervangende hechtenis indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting;

-Je verricht daarnaast alle voorkomende werkzaamheden die nodig worden geacht voor het behalen van de doelstelling van het Openbaar Ministerie en werkt nauwe samen met de executie coördinator.

De aard van de functie is uitvoerend en controlerend. De functie vereist een zeer grote mate van nauwgezetheid en verantwoordelijkheid.

Functievereisten:

  • Minimaal een MBO-opleiding;
  • Ervaring met procesbeschrijvingen en werkervaring in een administratieve functie;
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Papiaments, Engels en Spaans;
  • Integer en kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken;
  • Accuraat, verantwoordelijk, flexibel, gedisciplineerd en stressbestendig.

Globale kennis van de inrichting van het Openbaar Ministerie en globale kennis van het straf(proces)recht en strafrechtelijke procedures is een pre.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie is maximaal gewaardeerd op schaal 8. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de Landsverordening materieel ambtenarenrecht en andere relevante wet- en regelgeving.

Schriftelijke reacties:

Wilt u als medewerker ondersteuning executie het Land dienen en voldoet u aan de eisen? Stuur dan uiterlijk maandag 1 juli 2024 digitaal uw motivatiebrief en curriculum vitae gericht aan de Procureur-Generaal van Aruba, mevr. mr. A.L.A.C Flanegin. Deze kunt u sturen naar het e-mail adres van de personeelsconsulente van het OM mevr. Wernet, Miriam.Wernet@omaruba.aw. Mocht u vragen hebben, dan kunt u haar bereiken op telefoonnummer: 5214111.

Deel deze informatie:

Comments are closed.

Close Search Window