Nieuws, Vacatures|

Het Openbaar Ministerie welke ressorteert onder ministerie van Justitie is ingevolge de wet in het bijzonder belast met de handhaving van de wettelijke regelingen, met de vervolging van strafbare feiten, met het doen uitvoeren van vonnissen en beschikkingen in strafzaken en met het toezicht op de naleving van de rechterlijke beslissingen in tuchtzaken.

De overheid van Aruba roept kandidaten op voor de functie van Medewerker Ondersteuning bij het Openbaar Ministerie.

De functie:

De Medewerker Ondersteuning is o.a. belast met:

 • Het bijhouden en bewaken van de agenda van de Procureur-Generaal, de Advocaat-Generaal c.q. van de Hoofdofficier van justitie en de officieren van justitie;
 • Het fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak voor interne medewerkers en externe instanties over bij de pg in behandeling zijnde zaken;
 • Het verzorgen van correspondentie door het zelfstandig concipiëren, uitwerken en typen van standaardbrieven, documenten, rapporten e.d.;
 • Het opstellen van vorderingen en concept beschikkingen;
 • Het voorbereiden van processtukken voor bekrachtiging of beroep;
 • Het inrichten van de verschillende archieven ten behoeve van de Procureur-Generaal c.q. voor de Hoofdofficier van justitie en het onderhouden ervan.

Functievereisten:

 • Mbo-opleiding secretariële richting;
 • Werkervaring in een administratieve- en management ondersteunende functie;
 • Globale kennis van de inrichting van het Openbaar Ministerie, de justitiële organisatie en de overheid;
 • Globale kennis van het straf(proces)recht en strafrechtelijke procedures;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Papiaments, Engels en Spaans.
Arbeidsvoorwaarden:

De functie is maximaal gewaardeerd op schaal 8 en de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de Landsverordening materieel ambtenarenrecht en andere relevante wet- en regelgeving.

Schriftelijke reacties:

Wilt u als Medewerker Ondersteuning Land dienen en voldoet u aan de eisen? Stuur dan uiterlijk vrijdag 26 augustus 2022 digital uw motivatiebrief en curriculum vitae gericht aan de Procureur-Generaal van Aruba, dhr. mr. Bote ter Steege. Deze kunt u sturen naar het e-mail adres van mevr. Miriam Wernet, Miriam.Wernet@omaruba.aw. Mocht u vragen hebben, dan kunt u haar bereiken op telefoonnummer: 5214111.

Deel deze informatie:

Comments are closed.

Close Search Window