Nieuws, Vacatures|

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de landen Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten. Het Openbaar Ministerie (OM) in het Caribische deel van het Koninkrijk bestaat uit het OM van Aruba en het OM van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (OM Carib). Het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken[1]. Aan het hoofd van beide OM’s staan de procureurs-generaal.

Het OM Aruba bestaat uit twee parketten: Het parket (bij het gerecht) in eerste aanleg onder leiding van een hoofdofficier van justitie (40fte) en het parket van de procureur-generaal (15fte).

Belangrijke thema’s bij de uitvoering van de taken van het OM zijn de samenwerking op het gebied van de rechtshandhaving met en tussen (de) andere landen, de versterking van de verbinding met de samenleving, alsmede de doorontwikkeling van het OM zelf.

Voor het OM is een visie ontwikkeld voor de jaren 2023-2027 om aan de taakuitvoering richting te geven. Ter uitvoering daarvan wordt gewerkt met een jaarplan- en verslag cyclus. Ook loopt er een digitaliseringsproject, in samenwerking met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, voor het verbeteren van de bedrijfsprocessen en diverse kwaliteitstrajecten. Met financiële ondersteuning van Nederland is in 2023 een aparte Ondermijningsunit ingericht.

Het OM Aruba is met ingang van 1 augustus 2024 op zoek naar een:

Officier van justitie (1fte)

De functie

De officier van justitie draagt bij aan het realiseren van de belangrijkste kerntaak van het Openbaar Ministerie: de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Hij/zij geeft leiding aan opsporingsonderzoeken en is belast met de afdoening van alle voorkomende strafzaken. Hij/zij stuurt de politie en andere opsporingsdiensten zodanig aan dat de zaken die om een reactie van overheidswege vragen bij het parket binnenkomen en vervolgens op een goede wijze worden afgedaan. Met de partners binnen de strafrechtelijke keten werkt hij/zij zodanig samen dat de strafrechtelijke interventies optimaal op elkaar worden afgestemd, snelheid wordt bevorderd met als resultaat een juiste en doelmatige inzet van het strafrecht. De officier van justitie behandelt de zaken uiteindelijk voor de rechter. De officier van justitie beheert voorts een aantal beleidsportefeuilles. De kwaliteit van de bijdrage van de nieuwe officier van justitie bepaalt mede het gezicht van het Openbaar Ministerie naar buiten.

Jouw profiel

Je voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld zijn om tot lid van het OM op Aruba te worden benoemd2.

Het Openbaar Ministerie is op zoek naar een enthousiaste officier van justitie met een ruime ervaring in de algemene strafrechtspraktijk inclusief ZSM. Het OM Aruba heeft gelet op de kleinschaligheid geen gescheiden teams. Van de officieren wordt daarom verwacht dat ze breed inzetbaar zijn.  

Je beschikt over goede contactuele eigenschappen, toont eigenaarschap, je bent besluitvaardig en je bezit overtuigingskracht. Ook treed je doortastend op, je bent stressbestendig en gericht op het behalen van resultaten. Tevens moet je in staat zijn om, op basis van kennis en ervaring, de ontwikkelingen in politieke en maatschappelijke opvattingen over de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, richtinggevend te beïnvloeden naar consistent, zichtbaar, toetsbaar en herkenbaar optreden.

Je stelt belang in wat er in de Arubaanse samenleving leeft en je hebt affiniteit met een multiculturele werkomgeving. Je treedt als officier van justitie de lokale cultuur en gewoonten met een open mind tegemoet. Je bent integer in het nemen van beslissingen en in gedrag en blijft ook onder druk onafhankelijk. Je dient in hoge mate stressbestendig te zijn; het OM op Aruba staat vol in de frontlinie en onder relatief hoge druk van media en politiek.

Kennis/ervaring op het gebied van mensenhandel/smokkel en ondermijning in het algemeen is een pre.

2 https://www.overheid.aw/bestuur-organisatie/wetteksten-1401-rechterlijke-macht_42205/item/1401gt93009-landsverordening-op-het-openbaar-ministerie_10891.html

De kleinschaligheid van de gemeenschap op Aruba betekent dat je – met het oog op wat het OM wil uitstralen – selectief zal moeten zijn in je sociale contacten, hetgeen beperkingen met zich mee brengt.

Informatie

Bij het OM Aruba geldt een 40-urige werkweek. Deeltijd werken is (nog) niet mogelijk. Bij het OM Aruba worden de salarissenschalen zoals opgenomen in het Rijksbesluit rechtspositie leden van het Openbaar Ministerie Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba gehanteerd3.

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de hoofdofficier van justitie mr. Alex Erades op telefoonnummer (+297) 592 8479. Vanuit Nederland graag rekening houden met 5 uur tijdsverschil.

De procedure

Je sollicitatiebrief kun je richten aan het OM Aruba t.a.v. de procureur-generaal mr. Amalin L.A.C. Flanegin en sturen aan HRM medewerker mevrouw Miriam Wernet, per email: Miriam.Wernet@omaruba.aw.

Je wordt verzocht jouw telefoonnummer en je e-mailadres in de sollicitatiebrief op te nemen. Solliciteren is mogelijk tot en met 27 november 2023.

In ieder geval maakt een interview met medewerkers van het parket in 1e aanleg onderdeel uit van de procedure.

Sollicitanten vanuit het Nederlandse OM gaan voor de duur van de benoeming met buitengewoon verlof bij het Nederlandse OM. Er geldt een terugkeergarantie naar het Nederlandse OM. Uitgangspunt is terugkeer naar het eigen parket. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, zal de plaatsing OM-breed geschieden, onder verantwoordelijkheid van het eigen parket. De aanstelling vindt in beginsel plaats voor een periode van drie jaar.

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de sollicitatie op steun van de eigen parketleiding moet rekenen en alleen dan in behandeling kan worden genomen.

3 https://wetten.overheid.nl/BWBR0028565/2010-10-10


[1] 1 https://www.overheid.aw/bestuur-organisatie/wetteksten-0101-staatsregeling-van-aruba_41326/item/0101-staatsregeling-van-aruba_5724.html

Deel deze informatie:

Comments are closed.

Close Search Window