Nieuws, Vacatures|

Het Openbaar Ministerie welke ressorteert onder het ministerie van Justitie en Sociale Zaken is ingevolge de wet in het bijzonder belast met de handhaving van de wettelijke regelingen, met de vervolging van strafbare feiten, met het doen uitvoeren van vonnissen en beschikkingen in strafzaken en met het toezicht op de naleving van de rechterlijke beslissingen in tuchtzaken.

De functie:

De Parketsecretaris/Juridisch medewerker is o.a. belast met:

 • Het zelfstandig beoordelen van overtredingen en misdrijven op hun juridische merites;
 • Het concipiëren van op het strafprocesrecht gebaseerde vorderingen (met name inzake toepassing voorlopige hechtenis en overige dwangmiddelen);
 • Het opstellen van resumés voor de Officier van Justitie voor gebruik bij een raadkamer zitting en een terechtzitting;
 • Het geven van gemotiveerd advies voor de beslissing inzake dagvaarden, seponeren en transigeren;
 • Het ondersteunen van de officieren van justitie met name in de te behandelen zaken van strafrechtelijke onderzoeken zowel door praktische ondersteuning als door middel van juridische analyse en verslaglegging;
 • Het begeleiden en aansturen van opsporingshandelingen door de opsporingsdiensten op verzoek van de Officier van Justitie;
 • Het ondersteunen van de officieren van justitie bij de uitvoering van gemaakte beleidskeuzes.

Functievereisten en competenties:

 • WO-opleiding rechten of een tenminste daaraan gelijkwaardige academische opleiding;
 • Minimaal 4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Kennis van de doelstellingen en de inrichting van het Openbaar Ministerie, de justitiële organisatie en de overheid;
 • Kennis van het straf(proces)recht en strafrechtelijke procedures;
 • Politiek-bestuurlijk en sociaal-maatschappelijk inzicht;
 • De houding en gedrag is integer, klantvriendelijk, vakkundig, professioneel, gericht op samenwerking en resultaten behalen.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie is maximaal gewaardeerd op schaal 13 en de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de Landsverordening materieel ambtenarenrecht en andere relevante wet- en regelgeving.

Een medische keuring, een veiligheidsonderzoek en een assessment maken deel uit van de sollicitatieprocedure. Desgewenst wordt een referentieonderzoek uitgevoerd.

Schriftelijke reacties:

Wilt u als Parketsecretaris/Juridisch medewerker bij het Openbaar Ministerie het Land dienen en voldoet u aan de eisen? Stuur dan uiterlijk vrijdag 26 augustus 2022 digital uw motivatiebrief en curriculum vitae gericht aan de Procureur-Generaal van Aruba, dhr. mr. Bote ter Steege. Deze kunt u sturen naar het e-mail adres van mevr. Miriam Wernet, Miriam.Wernet@omaruba.aw. Mocht u vragen hebben, dan kunt u haar bereiken op telefoonnummer: 5214111.

Deel deze informatie:

Comments are closed.

Close Search Window