INHOUD

ɪ OPSPORING EN VERVOLGING IN EERSTE AANLEG
1. Aantallen strafzaken in eerste aanleg
Tabel 1 Ingeschreven misdrijven Tabel 1A Verhouding man/vrouw/minderjarige in misdrijfzaken 2017 Tabel 1B Verhouding man/vrouw/minderjarige in misdrijfzaken 2018
Tabel 2 Meest voorkomende misdrijven 2017
Tabel 3 Meest voorkomende misdrijven 2018
Tabel 4 Ingeschreven verdachten bij overtredingen
Tabel 5 Geseponeerde zaken
Tabel 6 Militaire zaken

 1. Specifieke delicten
  Tabel 7 Aantal levensdelicten Tabel 8 Voorhanden hebben vuurwapen Tabel 9 Aantal drugsdelicten Tabel 10 Geregistreerde verkeersdelicten

ɪɪ HOGER BEROEP EN CASSATIE

 1. Strafzaken in hoger beroep
  Tabel 11 Aantal zaken in hoger beroep
 2. Cassatieberoepen
  Tabel 12 Zaken in cassatie
 3. Uitleveringsverzoeken
  Tabel 13 Ontvangen en gedane uitleveringsverzoeken

ɪɪɪ EXECUTIE EN GRATIE

 1. Totaal ontvangen gelden
  Tabel 14 Ontvangen gelden
 2. Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut
  Tabel 15 Verzoeken overdracht strafexecutie (art. 40 Statuut)
 3. Overdracht strafexecutie op grond van verdragen
  Tabel 16 Verzoeken overdracht strafexecutie (verdragen)
 4. Adviezen gratieverzoeken Tabel 17 Adviezen gratieverzoeken

ɪv OVERIGE TAKEN EN WERKZAAMHEDEN

 1. Kleine rechtshulpverzoeken
  Tabel 18 Kleine rechtshulpverzoeken
 2. Uitzetting van vreemdelingen
  Tabel 19 Uitzetting van vreemdelingen
 3. Justitiële documentatiedienst
  Tabel 20 Aantal verklaringen omtrent het gedrag
 4. Extra Judiciële zaken
  Tabel 21 Extra judiciële zaken

V PERSONEELSMANAGEMENT
Tabel 22 Personeelssterkte Tabel 23 Ziekteverzuim

ɪ  OPSPORING EN VERVOLGING IN EERSTE AANLEG

1. Aantallen strafzaken in eerste aanleg

Instroom

Tabel 1                Ingeschreven misdrijven

Totaal aantal ingeschreven misdrijven    2017        2018
  2128        2225

Tabel 1A              Verhouding man/vrouw/minderjarige in misdrijfzaken 2017 

 ManVrouwOnbekend
Minderjarigen + Meerderjarigen177333124 
Minderjarig89110
Meerderjarig168432024

Tabel 1B              Verhouding man/vrouw/minderjarige in misdrijfzaken 2018 

 ManVrouwOnbekend
Minderjarigen + Meerderjarigen 191838524
Minderjarig83181
Meerderjarig183536723

Meest voorkomende misdrijven 

Tabel 2                Meest voorkomende misdrijven 2017

 Meest voorkomende misdrijven2017
1Rijden onder invloed (5 LWV*)374
2Rijden zonder rijbewijs (10 LWV) 360
3Mishandeling (2:273  t/m 277 WvS**) 323
4Diefstal + diefstal o.v.o.*** (2:288 t/m 290 WvS )276
5Voorhanden hebben vuurwapen (3VWV****) 178
6Soft drugs delicten (4 LVM*****)143
7Hard drugs delicten (3 LVM)135
8Bedreiging131
9Vernieling 115
10Diefstal met geweld althans afpersing (2:291/ 2:294 WvS)111

*) Landsverordening Wegverkeer 

**) Wetboek van Strafrecht

***) onder verzwarende omstandigheden

****) Vuurwapenverordening

*****) Landsverordening verdovende middelen

Tabel 3                Meest voorkomende misdrijven 2018

 Meest  voorkomende misdrijven 2018
1Mishandeling (2:273 t/m 277 WvS)458
2Rijden onder invloed (5 LWV) 381
3Diefstal+diefstal o.v.o. (2:288 t/m 290 WvS) 274
4Rijden zonder rijbewijs (10 LWV)218
5Soft drugs delicten (4 LVM)217
6Bedreiging 183
7Vernieling 179
8Hard drugs delicten (3 LVM)168
9Voorhanden hebben vuurwapen (3 VWV)138
10Diefstal met geweld/ afpersing (2:291/ 2:294 WvS) 94

Opgemerkt wordt dat in 2018 bij het KPA 36 overvallenzaken werden geregistreerd. Dit verschilt met het aantal van 94 dat bij het OM staat geregistreerd. Dit komt omdat het KPA het aantal incidenten registreert, terwijl het OM de daarbij betrokken verdachten vervolgd en aldus de aantallen verdachten registreert die bij een overval betrokken zijn geweest. Vaak plegen meerdere verdachten 1 overval. Een straatroof waarbij bijvoorbeeld een tas wordt weggetrokken bij het slachtoffer wordt door het OM ook geregistreerd als een diefstal met geweld. 

Overtredingen

Tabel 4                Ingeschreven verdachten bij overtredingen

Totaal aantal  ingeschreven overtredingen2017           2018  
Ingeschreven verdachten in overtredingszaken9116           10507

Geseponeerde zaken

Tabel 5                Geseponeerde zaken  

Totaal aantal geseponeerde zaken2017          2018
Onvoorwaardelijk geseponeerd overtredingen333             330
Onvoorwaardelijk geseponeerd  misdrijven463             540
Voorwaardelijk geseponeerd210            296

Tabel 6                Militaire zaken

Totaal aantal militaire zaken 2017           2018
Ontvangen dossiers van Kon. Marechaussee15*             14** 

*) waarvan drie zaken zijn overgedragen aan Nederland

**) waarvan vier zaken zijn overgedragen aan Nederland en 1 zaak van een burger niet in dienst van defensie die ten onrechte opgegeven had samen te wonen met een militair ivm het ontvangen van toeslagen hiervoor

2. Specifieke delicten 

Geweldsdelicten

Tabel 7                Aantal levensdelicten

Totaal aantal levensdelicten2017        2018
Moord (art 2:262 WvS/ 2:259 WvS)9                6*
  *) zes dodelijke slachtoffers    Tabel 8                Voorhanden hebben vuurwapen    
Totaal aantal vuurwapendelicten2017         2018
Voorhanden hebben vuurwapen178            138  

Drugsdelicten 

Tabel 9                Aantal drugsdelicten

Totaal aantal drugsdelicten2017          2018
Hard drugs (3 LVM)135             168
Soft drugs (4 LVM)143             217
Artikel 11 C LVM13               18 
Artikel 2 LVM 14               11
Aantal processenverbaal drugskoeriers16               18

Verkeer

Tabel 10                            Geregistreerde verkeersdelicten

Geregistreerde verkeersdelicten2017             2018
Verkeersmisdrijven771                680
Verkeersovertredingen9282             10475
Specifieke verkeersgegevens2017            2018
Rijden onder invloed alcohol284                285
Rijden zonder rijbewijs360               218
Dodelijke verkeersslachtoffers2                    10

ɪɪ  HOGER BEROEP EN CASSATIE  

       1    Strafzaken in hoger beroep

Tabel 11              Aantal zaken in hoger beroep

Zaken in hoger beroep2017           2018
Hoger beroep gevangenhouding 50                39
Hoger beroep strafvonnis 71                38
Totaal 121              77

       2    Cassatieberoepen

Tabel 12              Zaken in cassatie

Zaken in cassatie2017             2018
Strafzaak 13                  11* 
Uitlevering 0                     0
Totaal 13                   11

*) waarvan 1 cassatieberoep werd ingetrokken

       3    Uitleveringsverzoeken

Tabel 13              Ontvangen en gedane uitleveringsverzoeken

Ontvangen uitleveringsverzoeken2017            2018
Canada 1
U.S.A. 1                 *

   *) Het uitleveringsverzoek uit de U.S.A. is nog steeds niet uitgevoerd omdat de opgeëiste persoon voortvluchtig is.  

ɪɪɪ  EXECUTIE EN GRATIE

       1    Totaal ontvangen gelden

Tabel 14              Ontvangen gelden

Ontvangen gelden                                                              2017                                   2018
Ontvangen gelden uit transacties                        Afl.     949.267,25           Afl.    977.442,65    
Ontvangen gelden na gerechtelijk vonnis          Afl.     680.625,80           Afl.    677.600,75
Ontvangen gelden geïncasseerd door CEA         Afl.   48.050,10             Afl.    16.245,00
Totaal ontvangen gelden                                        Afl.   1.677.943,15       Afl.    1.671.288,40

       2    Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut

Tabel 15              Verzoeken overdracht strafexecutie (art. 40 Statuut)

Verzoeken overdracht strafexecutie art. 40 Statuut 2017              2018
Naar Curaçao 1                     0
Naar Nederland  0         
Naar Aruba 0                     1* 

*) Betrokkene was veroordeeld in Nederland voor een drugsfeit en wenste haar straf in Aruba te mogen uitzitten.  Dit verzoek werd gehonoreerd.

       3    Overdracht strafexecutie op grond van verdragen

Tabel 16              Verzoeken overdracht strafexecutie (verdragen)

Verzoeken overdracht strafexecutie verdragen2017            2018
Uit de U.S.A.  1                   0

       4    Adviezen gratieverzoeken

Tabel 17              Adviezen gratieverzoeken

 2017         2018
Ingekomen verzoeken 4                 11    
Toewijzing door Gouverneur 1                 2

Afwijzing door Gouverneur                                                                 

ɪv       OVERIGE TAKEN EN WERKZAAMHEDEN

       1    Kleine rechtshulpverzoeken

Tabel 18              Kleine rechtshulpverzoeken

Kleine rechtshulpverzoeken  2017            2018
Inkomend 35                  42
Uitgaand 18                  15
Totaal 53                  57

       2    Uitzetting van vreemdelingen 

Tabel 19              Uitzetting van vreemdelingen

Uitzetting van vreemdelingen  2017            2018
Colombia 7                    9
Venezuela 12                  10
Santo Domingo                        1
Groot Brittannië                        1
Chili                        1
USA                        1
Canada                        2 
New York                        1
Totaal 19                  26 

       3    Justitiële documentatiedienst

Tabel 20              Aantal verklaringen omtrent het gedrag

Verklaringen omtrent het gedrag 2017               2018
Totaal aanvragen ingediend8781                 9761
Weigering afgifte (geen noodzaak)280                   333
Afgewezen (strafkaart)28                     32 
Verklaringen uitgereikt 7208                 7858
Niet opgehaald 1177                 1217
Totaal ontvangen leges                                          Afl.287.680,=        314.320,=

       4    Extra Judiciële zaken

Tabel 21              Extra judiciële zaken

Extra judiciële zaken  2017          2018
Vaststelling Nederlanderschap 0                 1

V        PERSONEELSMANAGEMENT 

               1    Personele kengetallen

Tabel 22              Personeelssterkte

Personeelssterkte2017           2018
Ambtenaren 46                48
Rechterlijke ambtenaren12                10
Arbeidscontractanten2                   3
Vacatures7                   2
Totaal formatie60                58

               2    Ziekteverzuim

Tabel 23              Ziekteverzuim

Ziekteverzuim2017           2018
Totaal verzuimpercentage (%)8,23             6,27
Totaal meldingsfrequentie (dagen)3,65             4,57
Totaal gemiddelde verzuimduur (dagen)8,39             4,92
Nulverzuim (personen)14                14

Comments are closed.

Close Search Window