Mensenhandel is een moderne vorm van slavernij. Hierbij vormt uitbuiting het centrale begrip. Onder het begrip mensenhandel valt gedwongen prostitutie, maar ook uitbuiting in overige arbeidssituaties. Mensenhandel gaat vaak gepaard met vrijheidsontneming of -beperking en (fysieke en psychische) mishandeling. Het wordt beschouwd als een grove inbreuk op de mensenrechten en een aantasting van de lichamelijke en psychische integriteit van de slachtoffers.

Mensensmokkel is het illegale en grensoverschrijdende transport van mensen met als doel ze de grens over te smokkelen. Bij mensensmokkel is vaak sprake van een vrijwillige relatie tussen de smokkelaar en de persoon die het land wil binnenkomen. Dit neemt echter niet weg dat zich ook hier ernstige schendingen van mensenrechten kunnen voordoen. Mensensmokkel beperkt zich overigens niet slechts tot het daadwerkelijk smokkelen van mensen, maar denk ook vooral aan het behulpzaam zijn bij het verschaffen van verblijf of werk aan illegale vreemdelingen.

Mensenhandel en mensensmokkel worden internationaal aangeduid als de snelst groeiende vorm van georganiseerde criminaliteit. Meerdere onderzoeken verwoorden het als de op één na grootste criminele sector met een biljoenen omzet. Op Aruba zijn al jaren signalen dat er op (grote) schaal uitbuiting plaatsvindt van arbeiders en sexwerkers. De meeste mensen gaan ervan uit dat een horecamedewerker niet door iemand wordt gedwongen zijn werk te doen en voor zijn werk wordt betaald. Dat is echter zeker niet altijd het geval. De omstandigheden waaronder gewerkt moet worden, zijn bovendien soms mensonterend.  Het is dan ook niet voor niets dat het Openbaar Ministerie de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel hoog op de agenda heeft staan.

Het Openbaar Ministerie pakt samen met de politie, opsporingsdiensten en andere relevante partners mensenhandel en mensensmokkel op een integrale wijze aan. Zo neemt het Openbaar Ministerie deel aan de Taskforce mensenhandel en mensensmokkel die als hoofddoel heeft om tot een gedegen integrale aanpak te komen, waarbij niet alleen aan het justitiële, strafrechtelijke aspect aandacht wordt besteed, maar vooral ook andere disciplines hun rol en verantwoordelijkheid in de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel nemen.

Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie zich de afgelopen jaren ingespannen om de strafrechtelijke handhaving van mensenhandel en mensensmokkel op een kwalitatief hoger niveau te brengen. In de eerste plaats door de oprichting van de Unit mensenhandel en mensensmokkel met het Korps Politie Aruba en de Koninklijke Marechaussee die vanuit het Openbaar Ministerie wordt aangestuurd door een officier van justitie die belast is met de portefeuille mensenhandel en mensensmokkel. Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie in april 2018 de richtlijn mensenhandel en mensensmokkel uitgevaardigd.

Heeft u vermoedens van mensenhandel / mensensmokkel, of bent u zelf slachtoffer van mensenhandel / mensensmokkel, dan kunt u dit melden via een hotline. Deze hotline is ondergebracht bij Bureau Slachtofferhulp. Het telefoonnummer van de hotline die mensen 24 uur per dag kunnen bereiken is +297 592 3231. Ook kan er gemaild worden naar info@cmmaruba.com

Zie ook: Richtlijnen mensensmokkel (pdf)

Comments are closed.

Close Search Window