Het Openbaar Ministerie biedt aan universitaire rechtenstudenten en aan studenten in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs de mogelijkheid om stage te lopen. Ook leerlingen van de epb-opleiding kunnen bij het OM op stage.

Tijdens een stage bij het OM leer je om de kennis die je tijdens je opleiding hebt opgedaan in de praktijk toe te passen onder begeleiding van een ervaren stagebegeleider. Stage lopen bij het OM is een unieke ervaring, interessant en leerzaam, met name vanwege de grote maatschappelijke relevantie van onze organisatie. Het merendeel van de stageplaatsen bij het OM is juridisch van aard, maar ook op andere gebieden, zoals in de administratie, de executie en het ICT, zijn er mogelijkheden voor stages op verschillende niveaus.

Het OM heeft ervaring met studenten in Aruba, alsook met studenten die aan Nederlandse universiteiten of hogescholen studeren. Vele van onze stagiaires komen uit Nederland. Van studenten uit Nederland wordt verwacht dat zij zelf hun verblijf regelen. Het OM biedt een helpende hand waar mogelijk. Europese Nederlanders die op Aruba op stage willen, hebben geen werkvergunning nodig. De stageplek vraagt namens hen een stagevergunning aan. Voor alle stagiaires geldt dat zij een blanco strafblad moeten hebben en een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen. 

Wanneer je bij het OM stage wilt lopen, kun je naar een stageplek solliciteren door een sollicitatiebrief en cv te sturen naar info@omaruba.aw ter attentie van de Procureur-Generaal. Voor epb-leerlingen geldt dat zij met de interne stagebegeleider op school contact kunnen opnemen. Studenten van de Universiteit van Aruba kunnen gebruik maken van het convenant wat sinds 2019 bestaat tussen het UvA en het OM. Ook zij kunnen solliciteren naar een mooie stageplek bij het OM.

Comments are closed.

Close Search Window