Het afpakken van crimineel geld is van groot belang in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit.

Veel delicten zijn gericht op geldelijk gewin. Geld is de drijfveer, het motief en de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen wordt niet alleen het voordeel van criminaliteit ontnomen, maar wordt ook een helder signaal aan de samenleving afgegeven dat misdaad niet loont. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden geherinvesteerd.

Een goede samenwerking tussen ketenpartners om zo effectief mogelijk het wederrechtelijk verkregen crimineel vermogen te ontnemen, is daarbij noodzakelijk. Daarom is in maart 2017 op initiatief van het Openbaar Ministerie de oprichting van het Integraal Afpakteam voor Aruba gerealiseerd. Het Afpakteam is een innovatief en resultaatgericht team bestaande uit medewerkers van het Openbaar Ministerie, het Korps Politie Aruba, de Douane, het Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam van het Departamento di Impuesto, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NL), de Koninklijke Marechaussee, de Kustwacht Steunpunt Aruba, het Meldpunt en het Recherche Samenwerkingsteam.

Het Afpakteam richt zich op korte onderzoeken met een hoog slagingspercentage. Sinds haar oprichting heeft het Afpakteam belangrijke successen geboekt. Zo zijn aanzienlijke geldbedragen in beslag genomen die zowel via de haven als de luchthaven het land Aruba werden in- c.q. uitgevoerd. Daarnaast heeft het Afpakteam in diverse onderzoeken beslag gelegd op goederen zoals een woning, voertuigen, scooters en speedboten. Het Afpakteam is tevens belast met de afwikkeling van beslag. Dit houdt in dat het Afpakteam veilingen organiseert alwaar de inbeslaggenomen goederen worden geveild.

De kosten die het Afpakteam maakt worden vergoed uit het afgepakte vermogen. Hetgeen overblijft, komt ten goede aan het Criminaliteitsbestrijdingsfonds en wordt aangewend ter bestrijding van de criminaliteit op Aruba. De opbrengsten van het afgepakte vermogen worden dus geherinvesteerd ter versterking van de strafrechtshandhaving en (participerende) rechtshandhavingsinstanties.

Zie ook: Aanwijzing afpakteam (pdf)

Comments are closed.

Close Search Window