Nieuws, Vacatures|

Het Openbaar Ministerie Aruba (OM) welke ressorteert onder het ministerie van Justitie en Sociale Zaken heeft als taakstelling het handhaven van de wettelijke regelingen, de vervolging van strafbare feiten, het doen uitvoeren van vonnissen en beschikkingen in strafzaken en het toezicht op de naleving van de rechterlijke beslissingen in tuchtzaken.

De overheid van Aruba roept kandidaten op voor de functie van Beleidsmedewerker primair belast met de ondermijningsaanpak bij het OM met ingang van 1 juli 2024.  

De functie:

De beleidsmedewerker ondermijning is verantwoordelijk voor onder andere de volgende taken:

 • het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan;
 • het analyseren van ondermijningsvraagstukken;
 • het deelnemen aan de werkgroep en de Taskforce bestuurlijke aanpak ondermijning;
 • het toetsen van beleidsadviezen aan verdragen, wetgeving en jurisprudentie;
 • het deelnemen aan de werkgroep ondermijning van het OM; 
 • het ondersteunen van de officier van justitie belast met ondermijning in haar/zijn informatie portefeuille;
 • het ontwikkelen, opzetten en begeleiden en uitvoeren van (algemene) beleidsprojecten;
 • het beleidsmatig voorbereiden en begeleiden van de onderwerpen die voor de procureur-generaal c.q. advocaat-generaal van belang zijn;
 • het ondersteunen van de procureur-generaal en de hoofdofficier van Justitie bij de verschillende adviesgroepen en stuurgroepen in Koninkrijksverband;
 • het deelnemen aan de verschillende samenwerkingsverbanden in Koninkrijksverband op het gebied van ondermijning.

Functievereisten en competenties:

 • Wo- opleiding in een (voor de organisatie en het werkveld) relevante richting;
 • 3 jaar relevante werkervaring;
 • kennis van Koninkrijks- en Arubaanse wet- en regelgeving;
 • kennis van het (straf)procesrecht en strafrechtelijke procedures;
 • kennis van de doelstellingen en inrichting van het Openbaar Ministerie, de justitiële organisatie en de overheid;
 • beschikken over een coördinerend en improviserend vermogen;
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • affiniteit hebben met het onderwerp;
 • kerncompetenties Land: professionele integriteit, kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, samenwerkingsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie is maximaal gewaardeerd op schaal 13 en de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de Landsverordening materieel ambtenarenrecht en andere relevante wet- en regelgeving.

Een medische keuring, een veiligheidsonderzoek en een assessment kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Desgewenst wordt een referentieonderzoek gevraagd.

Schriftelijke reacties:

Wilt u als beleidsmedewerker het Land dienen en voldoet u aan de eisen? Stuur dan uiterlijk woensdag 29 mei 2024 digitaal uw motivatiebrief en curriculum vitae gericht aan de procureur-generaal van Aruba, mw. mr. Amalin L.A.C. Flanegin. Deze kunt u sturen naar het e-mailadres van mevr. Miriam Wernet, Miriam.Wernet@omaruba.aw. Mocht u vragen hebben, dan kunt u haar bereiken op telefoonnummer: 5214111.

Deel deze informatie:

Comments are closed.

Close Search Window