|

Download dit document als PDF

Rechtskarakter

Aanwijzing in de zin van artikel VI. 26 Staatsregeling Aruba, artikel 14 van het Wetboek van Strafvordering, artikel 3 en 4 van de Landsverordening op het Openbaar Ministerie en artikel 8 van de Landsverordening politie.

Afzender

procureur-generaal van Aruba

Adressaat

 • Hoofdofficier van justitie van Aruba
 • Korpschef politie Aruba
 • Directeur Kustwacht
 • Commandant der Koninklijke Marechaussee
 • Diensthoofden (overige) opsporingsinstanties op Aruba
 • President van het Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 • Orde van Advocaten

Registratienummer

7938/2021

Datum inwerkingtreding

11 februari 2021

ACHTERGROND

Deze aanwijzing heeft betrekking op de regelgeving zoals opgenomen in de Vuurwapenverordening, het Vuurwapenbesluit en de Wapenverordening. Een (vuur) wapen is een werktuig dat gebruikt wordt om mensen, dieren of voorwerpen te verwonden, te beschadigen of te doden. Een (vuur) wapen kan gebruikt worden als aanvals- of verdedigingsmiddel. Een vuurwapen is een wapen dat door middel van bij explosieve verbranding vrijkomende gassen een of meer projectielen kan afschieten.

Algemeen

Op Aruba is het bezit en het gebruik van (vuur)wapens zorgwekkend. Regelmatig worden bij atraco’s (vuur)wapens gebruikt. Jaarlijks vallen er dodelijke slachtoffers door (vuur)wapengebruik. Jaarlijks worden zo rond de 100 verdachten vervolgd voor het voorhanden hebben van een vuurwapen. Vuurwapens zijn op Aruba tamelijk eenvoudig te verkrijgen. Bij diverse aanlandingen vanuit Venezuela zijn vuurwapens in beslag genomen. Venezuela ligt op 50 kilometer afstand van Aruba en met een snelle boot heeft men binnen 1,5 uur de afstand overbrugd.

Bij het bepalen van de uitgangspunten in deze richtlijn is meegenomen dat het bezit van vuurwapens, munitie en patroonhouders in het algemeen vaak blijkt te leiden tot het gebruik daarvan, met alle ernstige gevolgen en maatschappelijke onrust van dien. Daarnaast hanteert deze richtlijn het uitgangspunt dat het voorhanden hebben van zwaardere vuurwapens, bijvoorbeeld automatische vuurwapens, leidt tot een hogere eis. In deze richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen het “rustige bezit” en het voorhanden hebben in het publieke domein.

Alle vuurwapens worden in beslag genomen en onttrokken aan het verkeer (vernietigd). Over in beslag genomen vuurwapens wordt zo spoedig mogelijk door de officier van justitie een beslissing genomen. In beslag genomen vuurwapens worden na te zijn geregistreerd bewaard in een kluis.

Strafverhogende factoren

 • bezit thuis onder bedenkelijke omstandigheden: bijvoorbeeld met een bivakmuts en inbrekersgereedschap
 • in het openbaar, dus zichtbaar, gedragen
 • in de nachtelijke uren gedragen
 • het voorhanden hebben tijdens een evenement (bijvoorbeeld Carnaval) of voor publiek toegankelijke gelegenheden (bijvoorbeeld horeca of in het openbaar vervoer)
 • het voorhanden op/in de (lucht) haven
 • het daadwerkelijk laten zien van het vuurwapen
 • binnen handbereik
 • het bezit van meer dan 1 vuurwapen

Strafverlagende factoren

 • ongeladen vuurwapen
 • ondeugdelijk vuurwapen dat echter wel voor bedreiging of afdreiging geschikt is

Terugdringen van recidive

Ook het terugdringen van recidive is een doelstelling van het Openbaar Ministerie. Het voorkomen van recidive dient bevorderd te worden door het opleggen van gedragsaanwijzingen en het vorderen van vrijheidsbeperkende maatregelen en bijzondere voorwaarden. Met name bij ‘first offenders’ die recidivegevoelige delicten plegen kan een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke straf, gericht op effectieve gedragsbeïnvloeding het meest passend zijn. Daarbij kunnen naast de algemene voorwaarde dat de veroordeelde geen nieuwe strafbare feiten zal plegen ook bijzondere voorwaarden worden ingezet.

TABEL

VuurwapenVoorhanden (thuis)RecidiveVoorhanden (openbaar)Recidive
Pistool of revolver9 mnd gvs wv 3 mnd vw + prf 3 jr1 jr gvs21 mnd gvs wv 6vw + pft 3 jr2 jr gvs
Automatisch vuurwapen18 mnd gvs wv 6 mnd vw + prf 3 jr2 jr gvs30 mnd gvs wv 6 vw + pft 3 jr3 jr gvs
Handgranaat/bommen12 mnd gvs wv 4 mnd vw + 3 jr15 mnd gvs2 jr gvs wv 6 mnd vw + pft 3 jr2,5 jr gvs
Zware vuurwapens36 mnd gvs wv 12 mnd vw + prf 3 jr42 mnd gvs4 jr gvs wv 12 mnd vw + pft 3 jr5 jr gvs
     
MunitieScherpe munitie Hulzen 
Los in een tas of iets dergelijks, zogenoemde vergeten munitie (max. 2)Sepot (gering feit) + afstand Sepot (gering feit) + afstand 
2 – 15 stuksws 80 uur (max.) Sepot + afstand bij geen indicatie hergebruik 
≥    15 stuks1 wk gvs per 5 stuks   Bij grote hoeveelheden maatwerk Sepot + afstand bij geen indicatie hergebruik 

Overgangsrecht

Deze aanwijzing is geldig vanaf de datum van inwerkingtreding.

Oranjestad, 11 februari 2021

B. ter Steege

procureur-generaal

Gebruikte afkortingen

GVS                       = Gevangenisstraf

MND                     = Maand (en)

PRF                        = Proeftijd

WV                         = Waarvan

VW                         = Voorwaardelijk

WK                         = week

WS                         = Werkstraf

Comments are closed.

Close Search Window