Nieuws, Vacatures|

Het Openbaar Ministerie welk ressorteert onder het ministerie van Justitie en Sociale Zaken, is ingevolge de wet in het bijzonder belast met de handhaving van de wettelijke regelingen, met de vervolging van strafbare feiten, met het doen uitvoeren van vonnissen en beschikkingen in strafzaken en met het toezicht op de naleving van de rechterlijke beslissingen in tuchtzaken.

De overheid van Aruba roept kandidaten op voor de functie van Beleidsmedewerker primair belast met Anti-Money Laundering/ Countering the Financing Of Terrorism (AML/CFT) (Ondermijning) bij het Openbaar Ministerie met ingang van 1 februari 2024.

De functie:

Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie voor de duur van 12 maanden met de mogelijkheid van een verlenging voor (telkens) de duur van 12 maanden. De Beleidsmedewerker AML/CFT (Ondermijning) valt direct onder het hoofd beleid & strategie en is o.a. belast met:

 • het zelfstandig formuleren van aanpassingen en vernieuwing van wet- en regelgeving met betrekking tot de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering alsmede proliferatiefinanciering aan de hand van de steeds veranderende internationale standaarden;
 • het zelfstandig voorbereiden van beleidsvoorstellen –en richtlijnen op het terrein van AML/CFT en proliferatiefinanciering;
 • het inventariseren van de data en statistieken binnen het Openbaar Ministerie die benodigd zijn conform de internationale standaarden;
 • het ondersteunen van de afpakofficier en de procesmanager met adviezen ten behoeve van het genereren van de data en statistieken over o.a. de hoeveelheid dagvaardingen en vonnissen inzake AML/CFT zaken, aantal ontnemingszaken, beslagen, de met de voornoemde zaken gerelateerde hoeveelheid gelden alsmede de relevante gegevens bij de Landsrecherche en BFO;
 • het ondersteunen van de ondermijningsofficier in haar informatie portefeuille;
 • het voorbereiden van adviezen voor de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving en beleidsrichtlijnen op het gebied van AML/CFT en proliferatie financiering;
 • het participeren in assessments van internationale organisaties als de CFATF, FATF of OECD;
 • het monitoren van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de CFATF, FATF of OECD standaarden en de voortgang van actiepunten, voortkomend uit de CFATF-evaluatie;
 • het verrichten van overige algemene beleidstaken.

Functievereisten en competenties:

 • afgeronde WO-opleiding juridische richting;
 • kennis en ervaring met anti-witwaswet- en regelgeving;
 • globale kennis van de inrichting van het Openbaar Ministerie, de justitiële organisatie en de overheid;
 • goede contactuele eigenschappen;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Engels en Papiamento;
 • gedisciplineerd, initiatiefnemer, nauwkeurig en zorgvuldig, dienstverlenend en met verantwoordelijkheidsbesef;
 • integer in het nemen van beslissingen, in gedrag en in de omgang met de informatie en de gegevens van het Openbaar Ministerie die hem of haar bekend worden in de functie.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie is maximaal gewaardeerd op schaal 13 en de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de Landsverordening materieel ambtenarenrecht en andere relevante wet- en regelgeving.

Een medische keuring, een veiligheidsonderzoek en een assessment kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Desgewenst wordt een referentieonderzoek uitgevoerd.

Schriftelijke reacties:

Wilt u als Beleidsmedewerker (AML/CFT) het Land dienen en voldoet u aan de eisen? Stuur dan uiterlijk vrijdag 22 december 2023 digitaal uw motivatiebrief en curriculum vitae gericht aan de Procureur-Generaal van Aruba, mw. mr. Amalin L.A.C. Flanegin. Deze kunt u sturen naar het e-mailadres van mevr. Fransje Tromp, Fransje.Tromp@omaruba.aw. Mocht u vragen hebben, dan kunt u haar bereiken op telefoonnummer: 5214144.

Deel deze informatie:

Comments are closed.

Close Search Window