Nieuws|

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de landen Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten. Het Openbaar Ministerie (OM) in het Caribische deel van het Koninkrijk bestaat uit het OM van Aruba en het OM van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM Carib). Het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken[1]. Aan het hoofd van beide OM’s staan de procureurs-generaal.

Het OM Aruba bestaat uit twee parketten. Het parket in 1e aanleg onder leiding van een hoofdofficier van justitie (45fte) en het parket van de procureur-generaal (15fte).

Belangrijke thema’s bij de uitvoering van de taken van het OM zijn de samenwerking op het gebied van de rechtshandhaving met en tussen (de) andere landen, de versterking van de verbinding met de samenleving, alsmede de doorontwikkeling van de OM organisatie zelf.

Voor het OM is visie ontwikkeld voor de jaren 2018-2022 om aan de taakuitvoering richting te geven. Ter uitvoering daarvan wordt gewerkt met een jaarplan- en verslag cyclus. Ook loopt er een digitaliseringsproject, in samenwerking met het OM Carib, voor het verbeteren van de bedrijfsprocessen en diverse kwaliteitstrajecten.

Het OM Aruba is op zoek naar een:

hoofdofficier van justitie

De functie

Als hoofdofficier van justitie ben je eindverantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Je draagt zorg voor de kwaliteit, de bestuurlijke en de organisatorische werkwijze van het parket Aruba. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan, de begroting van het parket en de toezicht op de uitvoering daarvan.

De hoofdofficier draagt in het bijzonder zorg voor het uitoefenen van het gezag over de opsporing door de politie (korps politie Aruba), de Douane, het FIOT, de Kustwacht en het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Andere belangrijke partners zijn: de Reclassering en Jeugdbescherming, de Veiligheidsdienst Aruba, de NCTV(i) van Aruba en de penitentiaire inrichting.

Jouw profiel

Je voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld zijn om tot lid van het OM op Aruba te worden benoemd[2]. Je beschikt vooral over aantoonbaar leidinggevende ervaring. Bij voorkeur beschik je over leidinggevende ervaring en heb je ervaring als officier van justitie. Je bent bovenal een krachtige en zichtbare vertegenwoordiger van het Arubaanse OM of hebt de potentie dit in korte tijd te worden. Je beschikt tegelijk over het vermogen een kleinschalige organisatie met high-professionals[3] en professionals in ondersteunende werkzaamheden binnen meerdere afdelingen aan te sturen. Je beschikt over een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn, hebt daarnaast ervaring met het functioneren binnen een cultureel diverse omgeving en je beschikt over verbindend vermogen.

Je bent, kort samengevat, een krachtig, gedreven en energiek persoon.

De procedure

Je sollicitatiebrief kun je richten aan het OM Aruba t.a.v. de procureur-generaal en sturen aan de office-manager Dhamarys Antersijn. Dhamarys.Antersijn@omaruba.aw Je wordt verzocht jouw telefoonnummer en je e-mail adres in de sollicitatiebrief op te nemen. Je kunt tot uiterlijk 15 november 2020 solliciteren.

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de wnd. hoofdofficier van justitie Yolanda Pronk via telefoonnummer (+297) 592 8479. Ook kun je contact opnemen met Bote ter Steege, procureur-generaal. Hij is te bereiken op (+297) 594 2178. Vanuit Nederland graag rekening houden met 6 uur tijdsverschil. Vanaf 25 oktober is er 5 uur tijdsverschil.

Een aantal interviews maken deel uit van de procedure. In ieder geval maken interviews met medewerkers van het parket in 1e aanleg en het parket van de procureur-generaal onderdeel uit van de procedure. Een assessment kan eveneens deel uit maken van de procedure. Tenslotte zal er een plaatsingsgesprek plaatsvinden met de procureur-generaal.

De sollicitanten vanuit het Nederlandse OM gaan voor de duur van de benoeming met buitengewoon (onbetaald) verlof bij het Nederlandse OM. Er geldt een terugkeergarantie naar het Nederlandse OM. Uitgangspunt is terugkeer naar het eigen parket. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, dan zal de plaatsing OM-breed geschieden, onder verantwoordelijkheid van het eigen parket. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de sollicitatie op steun van de eigen parketleiding dient te rekenen en alleen dan in behandeling kan worden genomen.


[1] https://www.overheid.aw/bestuur-organisatie/wetteksten-0101-staatsregeling-van-aruba_41326/item/0101-staatsregeling-van-aruba_5724.html

[2] https://www.overheid.aw/bestuur-organisatie/wetteksten-1401-rechterlijke-macht_42205/item/1401gt93009-landsverordening-op-het-openbaar-ministerie_10891.html

[3] Er werken 9 officieren van justitie (incl. een hoofdofficier) bij het parket.

Deel deze informatie:

Comments are closed.

Close Search Window